δημόσιο φωτισμό στην προπολεμική Λέρο

 

57 arredocitta 1 2017

 [Η μετάφραση δεν είναι ακόμα διαθέσιμη] 

[κάντε κλικ εδώ να διαβάστε την εφημερίδα στα αγγλικά]

 

 

L’ultimo numero della rivista bilingue online Arredo & Città (a. 28, n° 1 - 2017) è dedicato a L’illuminazione pubblica tra le due guerre (1922-43).

In tale periodo le città di fondazione si trasformano in cantieri aperti alla sperimentazione progettuale, nell’ambito della quale comincia a farsi spazio un oggetto creato con un “nuovo” materiale: il palo per l’illuminazione in cemento. Tale fenomeno, dettato in prima istanza da motivi di carattere economico, ha un riscontro anche in altri paesi come la Germania e soprattutto gli Stati Uniti d’America. Gli arredi in metallo non scompaiono, ma a fronte di una sempre maggiore espansione della rete elettrica, si assiste a un processo di progressiva serializzazione e semplificazione sia dei pali che delle mensole.

Il redattore della rivista, Lorenzo Bazzocchi, ha effettuato un accurato sopralluogo a Leros in occasione della manifestazione Alle origini del SAR nel settembre scorso, il cui risultato è ampiamente documentato nei due primi capitoli della rivista che ha dedicato all’argomento.

La rivista è pubblicata dalla Fondazione Neri, che attraverso il Museo della ghisa assicura la salvaguardia del patrimonio storico dell’arredo e dell’illuminazione urbani.

[click on below link or on title to read and download the bilingual magazine]     

 

 

 

LAST NEWS

member login